Protega Upgrade

1132-00

Protega Upgrade uppfyller brandklassen B-s1,d0 på tidigare målade ytor

Protega Upgrade är en täckande, vattenburen brandskyddsfärg. Den kan användas för att uppfylla brandklass B-s1,d0 på tidigare målade ytor på exempelvis trämaterial eller gips. Den finns i vit och vittonad och kan brytas till olika kulörer.

Används inomhus för uppgradering till B-s1,d0 på redan målade träbaserade underlag med minsta tjocklek 8 mm. Alternativt obrännbart underlag som ex gips med minsta tjocklek på 6mm. Underlagets densitet ska vara ≥338 kg/ m³.
Vid behov av hjälp med beräkningar av färgmängder kontakta vår tekniska support.

Systembeskrivningar
Protega-Upgrade-beskrivandeblad.pdf
Produktdatablad
PDB_sv-Protega-Upgrade.PDB_.pdf
Säkerhetsdatablad
SDS-Protega-Upgrade_SE-sv_v1_0.pdf
Egenkontroller
Egenkontroll-Ytskikt-2023.pdf
Godkännande/ETA
C900769-utgava-2.pdf

Feskekörka i Gbg

länk till referensprojektet Feskekörka

Feskekörka i Göteborg

Du hittar produkten hos återförsäljare