Novatherm 1FR

1110-00

Novatherm 1FR är en transparent vattenburen brandskyddsfärg för bärande träkonstruktion och för Ytskikt.

Trä är vid brand utsatt för en förkolningsprocess som reducerar konstruktionens bärförmåga. För att fördröja processen kan konstruktionen brandskyddsmålas med Novatherm 1FR. Med Novatherm 1FR kan vi uppnå brandklass R30- R60. Färgmängden kommer an på konstruktionens dimensioner och hur stor lastutnyttjandegrad som pelaren eller balken har.
I våra dimensioneringstabeller för bärande träkonstruktioner utläser man rätt färgmängd.

Används även inomhus på träbaserade underlag med minst 8 mm tjocklek,för B-s1,d0 samt underlag i Euroklasser A1 eller A2-s1,d0 med minsta tjocklek på 6 mm och densitet >338 kg/m3.

Novatherm 1FR ska alltid användas tillsammans med Top 1FR Eco. I våra dimensioneringstabeller för bärande träkonstruktioner utläser man rätt färgmängd.
Bedömd av Sundahus

Produktdatablad
PDB_sv-Novatherm-1FR-2.pdf
Säkerhetsdatablad
SDS-Protega-Novatherm-1FR_SE-sv_v2_1.pdf
Systembeskrivningar
SB_sv-Novatherm-1FR.pdf
Dimensioneringstabeller
Dimensioneringstabeller-for-barande-tra.pdf
Godkännande/ETA
0086-99.pdf
Godkännande/ETA
TG_barande-tra-0087-99.2.pdf
Byggvaru/miljödeklaration
BVD_sv-Novatherm-1FR.pdf
Egenkontroller
Egenkontroll-Ytskikt-2023.pdf
Egenkontroller
Egenkontroll-Barande-tra.pdf

Instruktionsvideo:

Du hittar produkten hos återförsäljare