Projekt

Feskekörka i Göteborg

Med Protegas expertis blev vi tillfrågade tidigt i detta projekt för renovering av Feskekörka. Tjockt målade gamla träplankor, som stank fisk, skulle uppfylla B-s1,d0 efter renovering.

Vi tvättade rent ytan med målartvätt, applicerade brandskyddsfärgen Protega Upgrade, för tidigare målade ytor.

På RISE i Borås utfördes ett SBI-test enligt uppdragsgivarnas önskemål.

Brandskyddsfärgen Protega Upgrade appliceras på all träpanel i projektet Feskekörka för att uppfylla B-s1,d0 och på den bärande konstruktionen appliceras brandskyddsfärgen Novatherm 2FR för att uppfylla R30.

KIKA PÅ FLER AV VÅRA PROJEKT

Protega