Protega brandskyddsfärg och brandtätning.

Med lokal och internationell förankring och produkter i världsklass, skyddar vi de största av värden – både mänskliga och ekonomiska.

Brandskyddsmålning BRANDTÄTNING STEEL CALCULATOR Teknisk support

Nyhet, vattenburen transparent brandskyddsfärg för trä!

Protega Wood-C är en vattenburen transparent brandskyddsfärg för ljusa trämaterial inomhus, för att uppfylla brandklass B-s1,d0. Till brandskyddsfärgen finns även en samprovad vattenburen topcoat. Produkterna är typgodkända hos RISE. Se pågående referensprojekt, en skola i Mellansverige där kunden valt vittonad 3%.

Protega Wood-C