Teknisk Support

Kontakta gärna vår tekniska support.

Öppettider

8-16 (lunchstängt 12-13)

Skicka in din fråga till supporten

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

FAQ

Sprutapplicering

Brandskyddsmålning

Kan man sprutapplicera Novatherm 1FR?

Svar:

Absolut, se till att färgen är rumstempererad, rör om väl, värmepaket på färgsprutan minskar sprutdimman och ger en bättre sprutbild. Lämpliga airlessprutor är t.ex. Graco Mark VII eller Wagner Prospray 3.29.

Nyansering

Brandskyddsmålning

Kan man pigmentera Novatherm 1FR?

Svar:

Nej, däremot kan man betsa underlaget innan Novatherm 1FR appliceras, alternativt pigmentera Protega Top 1FR, Eco som förseglar brandskyddsfärgen Novatherm 1FR.

Andningsskydd

Brandskyddsmålning

Vad skall jag använda för andningsskydd vid målning med Top 1FR, Eco?

Svar:

Du skall använda en halvmask med ett A1 eller A2 filter mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65°C.

Rätt färgmängd

Brandskyddsmålning

Hur säkerställer jag att jag fått på rätt mängd brandskyddsfärg?

Svar:

Vid applicering rekommenderar vi att du använder en våtkam för att mäta våtfilm. Är underlaget av stål kan du med fördel även göra en torrfilmsmätning med en torrfilmsmätare.

Rätt färgmängd

Brandskyddsmålning

Hur säkerställer man att rätt mängd brand-
skyddsfärg applicerats vid målning av ytskikt
på trä- eller gipsunderlag?

Svar:

Med hjälp av en våtfilmskam mäter man den våta filmen. För Novatherm 1FR gäller följande värden: 300g/m² = 230µm våtskikt
Protega Wood S: 400g/m² = 305µm våtskikt

Kontroll och mätning

Brandskyddsmålning

Vår får man tag i en våtfilmskam?

Svar:

Protega har en aluminiumkam med mätområde från 25µm - 3000µm. Ring till 0410-56780 eller maila till info@protega.se för att beställa.

Förbehandling

Brandskyddsmålning

Måste man rengöra ytan först vid ommålning med
Protega Wood S på tidigare målade ytor av obrännbart underlag?

Svar:

Alla ytor skall rengöras från damm och annan löst sittande smuts, torka av med svamp och
ljummet vatten, om behov finns tvättas ytan med målartvätt, följ tillverkarens instruktioner.

Applicering av topcoat.

Brandskyddsmålning

Skall man tänka på något särskilt vid applicering
av Protega Topcoat W?

Svar:

För bästa resultat rekommenderar vi att Protega Topcoat W sprutappliceras. Om Topcoat W är pigmenterad rekommenderas att man applicerar ett första tunnare skikt som får torka, därefter appliceras resterande mängd, undvik att efterrolla på redan applicerad yta.

Sprutapplicering

Brandskyddsmålning

Vilka storlekar på munstycken rekommenderar ni?

Svar:

Beroende på vad som skall appliceras kan man använda munstycksstorlekar från 0,013"- 0,025", mindre munstycke ger ett slätare slutresultat.
Sprutvinkeln väljs utifrån ytan som skall appliceras.

Rätt färgmängd

Brandskyddsmålning

Hur gör jag för att få fram rätt färgmängd av Protega Steel 1001 eller Steel 1002 till en
stålprofil?

Svar:

Ta hjälp av kalkylprogrammet Steel Calc, som finns tillgängligt på hemsidan som direkt länk från första sidan och under brandskyddsmålning/bärande stål eller kontakta teknisksupport@protega.se

Förbehandling

Brandskyddsmålning

Måste stålet grundmålas innan applicering av
brandskyddsfärg?

Svar:

Ja, stålet måste grundmålas för att undvika rostgenomslag, samt att säkerställa bra vidhäftning till brandskyddsfärgen.
Se lista för godkända grund- och täckfärger på vår hemsida under brandskyddsmålning/bärande stål

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning

Kan man måla med era brandskyddsfärger utomhus t.ex. på fasad?

Svar:

Nej, de är inomhusprodukter. Miljöklass Z2, luftfuktighet under 85% och temperatur över 0°C.

Brandtätning

Rör

Jag skall brandtäta plaströr med Novapipe S
vad gäller för bjälklag resp vägg?

Svar:

Vid tätning i bjälklag monteras Novapipe S på undersidan av bjälklaget och vid vägg monteras Novapipe S på vardera sidan om väggen.

Brandtätning

Rör

Vid infästning i betong, vilken typ av plugg kan man använda?

Svar:

Använd t.ex. Ahlsell betongskruv (505858) eller expanderbult (312231)

Brandtätning

Rör

Måste ert bandage Novapipe W gjutas in?

Svar:

Nej, bandaget fästs om röret och skjuts upp i underkant av bjälklaget, om man önskar en miljötätning går det bra att utföra med t.ex. Novatherm SP

Brandtätning

Rör

Skall man använda två st Novapipe W i bjälklag?

Svar:

I bjälklag räcker det med ett bandage/ Novapipe W i underkant, i vägg krävs det från båda sidorna.
Detsamma gäller för produkterna Novastipe och Novapipe S.

Brandtätning

Rör

Måste man använda stosplåt i gipsvägg vid
tätning med t.ex. Novaflex?

Svar:

Nej, dreva med Superwool eller likvärdigt och därefter Novaflex, 25mm djupt och 15mm brett.

Brandtätning

Brandskiva

Hur fäster man brandskiva protega Ecomastic -1 bäst?

Svar:

Med fogen Ecomastic SP eller brandskyddsfärgen Ecomastic 5FR (pensla flödigt både på skiva och i öppningen).