spørgsmål og svar

Teknisk support

For mere tekniske spørgsmål, så kontakt venligst vores tekniske support, som er åbent mellem kl. 8-16 på hverdage.

Brandbeskyttelsesmaling

Kan man pigmentere Novatherm 1FR?

Nej, men man kan bejdse underlaget inden Novatherm 1FR påføres, alternativt pigmentere Protega Top 1FR, Eco som forsegler brandbeskyttelsesmalingen Novatherm 1FR.

Kan man sprøjtepåføre Novatherm 1FR?

Absolut, sørg for at malingen er rumtempereret, rør godt rundt, og varmepakke på malingssprøjten mindsker sprøjtetågen og giver et bedre sprøjtemønster. Velegnede airless-sprøjter er f.eks. Graco Mark VII eller Wagner Prospray 3.29.

Hvilke størrelse på dyserne anbefaler I?

Afhængigt af hvad der skal påføres, kan man bruge dyserstørrelser fra 0,013″-0,025″, mindre dyse giver et glattere slutresultat.
Sprøjtehældningen vælges ud fra den overflade, det skal påføres på.

Hvilken type åndedrætsværn skal jeg bruge
ved maling med Protegas vandbaserede maling?

Brug et åndedrætsværn med betegnelsen S/SL, P2, EN149

Hvilket åndedrætsværn skal jeg bruge ved maling med Top 1FR, Eco?

Du skal bruge en halvmaske med et A1 eller A2 filter mod organiske forbindelser med et kogepunkt over 65°C.

Hvordan sikrer jeg, at jeg har påført den rette mængde brandbeskyttelsesmaling?

Ved påføring anbefaler vi, at du bruger en vådkam til at måle vådfilmen. Er underlaget af stål, kan du med fordel også foretage en tørfilmsmåling med en tørfilmsmåler.

Hvordan sikrer man, at den rette mængde brand-
beskyttelsesmaling er påført ved maling af overflader
på træ- eller gipsunderlag?

Ved hjælp af en vådfilmskam måler man den våde film. For Novatherm 1FR gælder følgende værdier: 300g/m² = 230µm vådlag
Protega Wood S: 400g/m² = 305µm vådlag

Hvordan får jeg den rette mængde maling af Protega Steel 1001 eller Steel 1002 til en
stålprofil?

Kontakt teknisksupport@protega.se

Hvor får man fat i en vådfilmskam? Protega har en aluminiumkam med måleområde fra 25µm – 3000µm. Ring til 0410-56780 eller send en mail til info@protega.se for at bestille.

Skal man rengøre overfladen først ved ommaling med
Protega Wood S på tidligere malede overflader af ikke-brændbart underlag?

Alle overflader skal rengøres for støv og andet løstsiddende snavs, tør af med en svamp og
lunkent vand. Hvis nødvendigt, så vask overfladen med malerrens, følg producentens instruktioner.

Skal stålet grundes inden påføring af
brandbeskyttelsesmaling?

Ja, stålet skal grundes for at undgå rustgennemslag og for at sikre god vedhæftning til brandbeskyttelsesmalingen.

Skal man tænke på noget særligt ved påføring
af Protega Topcoat W?

For det bedste resultat anbefaler vi, at Protega Topcoat W sprøjtepåføres. Hvis Topcoat W er pigmenteret, anbefales det at påføre et første tyndt lag, som skal tørre, derefter påføres den resterende mængde. Undgå at efterrulle på en allerede påført overflade.

Kan man male med jeres brandbeskyttelsesmalinger udendørs, f.eks. på facader?

Nej, de er indendørsprodukter. Miljøklasse Z2, luftfugtighed under 85% og temperatur over 0°C.

Brandtætning

Jeg skal brandtætte plastrør med Novapipe S. Hvad gælder for etagedæk og væg?

Ved tætning i etagedæk monteres Novapipe S på undersiden af etagedækket, og ved væg monteres Novapipe S på hver side af væggen.

Ved fastgørelse i beton, hvilken type pløk kan man bruge?

Brug f.eks. Ahlsell betonskrue (505858) eller ekspansionsbolt (312231).

Skal jeres bandage Novapipe W støbes ind?

Nej, bandagen fastgøres om røret og skubbes op i underkanten af etagedækket. Hvis man ønsker en miljøtætning, kan det udføres med f.eks. Novatherm SP.

Skal man bruge to stk. Novapipe W i etagedæk?

I etagedæk er én bandage/Novapipe W i underkanten tilstrækkeligt. I væg kræves det fra begge sider.
Det samme gælder for produkterne Novastipe og Novapipe S.

Skal man bruge studsplade i gipsvæg ved
tætning med f.eks. Novaflex?

Nej, fug med Superwool eller tilsvarende og derefter Novaflex, 25 mm dybt og 15 mm bredt.

Hvad er maks bredde på fugen ved “lille åbning”?

Maks bredde er 50 mm med Protega Ecomastic SP.

Hvordan fastgør man bedst brandpladen Protega Ecomastic -1?

Med fugen Ecomastic SP eller brandbeskyttelsesmalingen Ecomastic 5FR (pensl rigeligt både på pladen og i åbningen).

Protega