SPØRSMÅL OG SVAR

Teknisk support

For mer tekniske spørsmål, vennligst kontakt vår tekniske support, som du kan nå mellom 8-16 på hverdager.

Brandskyddsmålning

Kan man pigmentere Novatherm 1FR?

Nei, men du kan beise underlaget før Novatherm 1FR påføres, eller pigmentere Protega Top 1FR, Eco som forsegler den brannbeskyttende malingen Novatherm 1FR.

Kan man sprøyte på Novatherm 1FR?

Absolutt, sørg for at malingen er romtemperert, rør godt om, og bruk varmeelement på sprøyten for å redusere sprøytetåke og få et bedre sprøytebilde. Egnet airless-sprøyter er for eksempel Graco Mark VII eller Wagner Prospray 3.29.

Hvilke størrelser på dyser anbefaler dere?

Avhengig av hva som skal påføres, kan man bruke dyser med størrelser fra 0,013″-0,025″. Mindre dyse gir et jevnere sluttresultat. Sprøytevinkelen velges ut fra overflaten som skal påføres.

Hva skal jeg bruke for type åndedrettsvern ved maling med Protegas vannbaserte malinger?

Bruk et åndedrettsvern med betegnelse S/SL, P2, EN149.

Hva skal jeg bruke for åndedrettsvern ved maling med Top 1FR, Eco?

Du skal bruke en halvmaske med et A1- eller A2-filter mot organiske forbindelser med en kokepunkt over 65°C.

Hvordan sikrer jeg at jeg har påført riktig mengde brannbeskyttende maling?

Ved påføring anbefaler vi at du bruker en våtkam for å måle våtfilm. Hvis underlaget er stål, kan du med fordel også gjøre en tørrfilmmåling med en tørrfilmmåler.

Hvordan sikrer man at riktig mengde brannbeskyttende maling er påført ved maling av overflater på tre- eller gipsunderlag?

Med hjelp av en våtfilmskam måler man den våte filmen. For Novatherm 1FR gjelder følgende verdier: 300 g/m² = 230 µm våtskikt Protega Wood S: 400 g/m² = 305 µm våtskikt

Hvordan beregner jeg riktig fargemengde for Protega Steel 1001 eller Steel 1002 til en stålprofil?

Kontakt teknisksupport@protega.se

Hvor får man tak i en våtfilmskam?

Protega har en aluminiumskam med måleområde fra 25 µm til 3000 µm. Ring 0410-56780 eller send en e-post til info@protega.se for å bestille.

Må man rengjøre overflaten først ved overmaling med Protega Wood S på tidligere malte overflater av ubrennbart underlag?

Alle overflater skal rengjøres for støv og annet løstsittende smuss. Tørk av med svamp og lunkent vann, og hvis nødvendig, vask overflaten med malervask i henhold til produsentens instruksjoner.

Må stålet grunnes før påføring av brannbeskyttende maling?

Ja, stålet må grunnes for å unngå gjennomslag av rust og for å sikre god vedheft til den brannbeskyttende malingen.

Skal man tenke på noe spesielt ved påføring av Protega Topcoat W?

For best resultat anbefaler vi at Protega Topcoat W sprøytepåføres. Hvis Topcoat W er pigmentert, anbefales det å påføre et første tynt lag som får tørke, deretter påføres resten av mengden. Unngå å etterrulle på allerede påført overflate.

Kan man male med deres brannbeskyttende malinger utendørs, f.eks. på fasade?

Nei, de er innendørsprodukter. Miljøklasse Z2, luftfuktighet under 85% og temperatur over 0°C.

Brandtätning

Jeg skal branntette plastrør med Novapipe S, hva gjelder for dekke hhv. vegg?

Ved tetting i dekke monteres Novapipe S på undersiden av dekket, og ved vegg monteres Novapipe S på hver side av veggen.

Ved innfesting i betong, hvilken type plugg kan man bruke?

Bruk f.eks. Ahlsell betongskrue (505858) eller ekspansjonsbolt (312231).

Må deres bandasje Novapipe W støpes inn?

Nei, bandasjen festes rundt røret og skyves opp i underkanten av dekket. Hvis du ønsker en miljøtetning, kan dette utføres med f.eks. Novatherm SP.

Skal man bruke to stk Novapipe W i dekke?

I dekke holder det med en bandasje/Novapipe W i underkanten. I vegg kreves det på begge sider. Det samme gjelder for produktene Novastripe og Novapipe S.

Må man bruke stålplate i gipsvegg ved tetting med f.eks. Novaflex?

Nei, bruk Superwool eller tilsvarende til bunnfylling, og deretter Novaflex, 25 mm dypt og 15 mm bredt.

Hva er maks bredde på fugen ved «liten åpning»?

Maks bredde er 50 mm med Protega Ecomastic SP.

Hvordan fester man brannplaten Protega Ecomastic -1 best?

Med fugen Ecomastic SP eller den brannbeskyttende malingen Ecomastic 5FR (pensle rikelig både på platen og i åpningen).

Protega