Micropower Växjö

Protega Steel 1001

Micropower satsar på 25.000 kvm nytt i Växjö.

Ett omfattande hållbarhetsprogram upprättades från start i projektet. Byggnaden ska spegla Micropowers värdegrund av resurssnålhet och minimal miljöpåverkan.

I detta projekt används Protega Steel 1001 på den bärande stålkonstruktionen.

Byggnaden är Enkel och modern, en kombinerad batteri- och laddarfabrik, huvudkontor och innovationscenter.