Ecomastic SP

4150-10 & 4150-30

Fogmassa som ingår i vårt Brandtätningssystem Ecomastic för kabel, rör och ventilationsgenomföringar i industrimiljö. Brandteknisk klass EI 60 – EI 120. Användes för sammanfogning av tillskurna brandskivor, limning mot byggnadsdel samt utfyllnad av hålrum. Lösull av sten eller keramiskt fiber kan användas som bottningsmaterial vid större hålrum.

Artnr: 4150-10, 310 ml patron
Artnr. 4150-30, 600 ml aluminiumkorv

Rekommenderad av Byggvarubedömningen. Bedömd av Sundahus och registrerad i Basta.

Produktdatablad
PDB_sv-Ecomastic-SP.pdf
Säkerhetsdatablad
SDS-Protega-Ecomastic-SP_SE-sv_v3_0.pdf
Systembeskrivningar
Protega-Brandtätning-2021-02.pdf
Godkännande/ETA
ETA-17-0764.pdf
Godkännande/ETA
ETA-17-0767.pdf
Byggvaru/miljödeklaration
BVD_sv-Ecomastic-SP.pdf
Miljödokument
MD_sv-Ecomastic-SP.pdf

Instruktionsvideo:

Du hittar produkten hos återförsäljare