Ett skepp kommer lastat med Protegas brandskyddsfärg!

continer för export

Äntligen har exporten kommit i gång. Efter två år med lock down och kraftiga restriktioner har många projekt blivit försenade, men nu lastar vi första 40 ft. containern av tre med Protega brandskyddsfärg för export denna vecka. Vi är otroligt stolta att vår brandskyddsfärg efterfrågas till projekt även långt utanför Europas gränser.

Nu ser vi fram mot att få möjlighet att under året besöka och ta emot besök från både gamla och nya kunder ute i världen. Teams- och zoommöten i all ära, men det är i det fysiska mötet som vi bygger förtroende och långsiktiga relationer.

Posted Under: Okategoriserad