Läs om hur vi tillverkar svenskt brandskydd med högsta miljöbedömning.

Vi har ett komplett utbud inom brandskyddsfärg och brandtätning. Protega – svenskt brandskydd, tillverkare av brandskyddsfärg och brandtätning

 

Om Protega

 

Några minuter. Det är allt som skiljer katastrofen från incidenten. Det är dessa minuter som är Protegas existensberättigande. Så är det något vi förstår är det vikten av tid, inte bara för bevarandet av mänskligt och ekonomiskt värde, utan även för skapandet av kvalitet. För kvalitet tar tid.

Sedan 1988 har vi tillverkat svenskt brandskydd i absolut världsklass från vår produktion i Trelleborg. Sakta och säkert utvecklades företaget från att sälja ett fåtal produkter, till att idag erbjuda ett komplett sortiment för produkter inom passivt brandskydd. Brandskyddsfärg för bärande stål- och träkonstruktioner och brandsäkra ytskikt, samt produkter för brandtätning för byggnadens alla delar. Vi har vuxit långsamt men säkert, utan att tumma på våra egna högt uppställda kvalitetsmål.

Vår drivkraft är att bevara stora värden, vilket gör vårt miljöarbete till en självklarhet för oss. Mycket forskning och arbete ligger bakom att många av våra produkter håller branschens högsta miljöbedömningar. Vi fokuserar inte bara på produktsidan, utan även i vårt hållbarhetsarbete – i hela produktionsledet. Vi har högt satta miljömål på alla områden.

Vi tror att hållbarhet, långsiktighet och kvalitet alltid trumfar kortsiktiga vinster och låga priser. Och hittills verkar våra kunder hålla med oss. Vi växer och vår tillverkning av svenskt hållbart brandskydd ökar.
För det är tillsammans med dem vi bygger en säker och hållbar värld. Det är tillsammans med dem vi bevarar det som är av värde – både mänskliga och ekonomiska.

Vill du läsa mer om våra policys så följ länken nedan på det du önskar läsa mer om.
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Energipolicy