Svensk brannsikring med høyeste miljøvurdering.

Vi har et komplett utvalg innen brannbeskyttende maling og branntetting. Protega – svensk brannsikring, produsent av brannbeskyttende maling og branntetting.

Om protega

Noen minutter. Det er alt som skiller katastrofen fra hendelsen.

Det er disse minuttene som er Protegas eksistensberettigelse. Så er det noe vi forstår, er det viktigheten av tid, ikke bare for bevaring av menneskelige og økonomiske verdier, men også for skapelsen av kvalitet. For kvalitet tar tid.

Siden 1988 har vi produsert svensk brannsikring i absolutt verdensklasse fra vår produksjon i Trelleborg. Sakte, men sikkert utviklet selskapet seg fra å selge et fåtall produkter til i dag å tilby et komplett sortiment for produkter innen passiv brannsikring. Brannbeskyttende maling for bærende stål- og trekonstruksjoner og brannsikrende overflatebehandlinger, samt produkter for branntetting for alle deler av bygninger. Vi har vokst langsomt, men sikkert, uten å gå på akkord med våre egne høyt stilte kvalitetsmål.

Vår drivkraft er å bevare store verdier, noe som gjør vårt miljøarbeid til en selvfølge for oss.

Mye forskning og arbeid ligger bak at mange av våre produkter holder bransjens høyeste miljøvurderinger. Vi fokuserer ikke bare på produktsiden, men også i vårt bærekraftsarbeid – i hele produksjonsleddet. Vi har høyt satte miljømål på alle områder.

Vi tror at bærekraft, langsiktighet og kvalitet alltid trumfer kortsiktige gevinster og lave priser. Og hittil ser det ut til at kundene våre er enige med oss. Vi vokser, og vår produksjon av svensk bærekraftig brannsikring øker.

Protega