Protega Firestop E 1200

4194-05

Protega Firestop E 1200 är en svensktillverkad takfotstätning anpassad efter svenska takstolsmått. Den är bedömd av Byggvarubedömningen med högsta bedömning. Den är även godkänd av Sundahus. Perfekt lösning för Svanenmärkta byggnader och BASTA registrerad.

Vid brand expanderar svällbandet och tätar effektivt mot brandspridning i takventilationen.  Detta ger en öppen lösning dvs.  i normaltillståndet påverkar den inte ventilationen som andra produkter som inte är svällband kan göra.

Idag finns det ingen standard att typgodkänna våran produkt emot. Inte heller kan man prova för ett Europeiskt godkännande, ETA. Inom snar framtid kommer det säkerligen att gå men inte idag.

Protega Firestop E 1200  är testad enligt Technical Guidance Document (TGD 19) publicerad av ASFP i Storbritannien. Denna metod påvisar ett reaktivt materials förmåga att stoppa brandspridning i situationer där luftrörelser behövs i utgångsläget men där man önskar att konstruktionen blir tät i händelse av brand. Metoden refererar till EN1363-1, 1363–2 och 1364-1. Undantag från gängse testkriterier är att man tillåter att E- och I-kriterier inte uppfylls under testets första fem minuter.

Protega Firestop E 1200 visar på alternativ för att uppfylla kraven om skydd mot brandspridning mellan brandceller i 60 respektive 90 minuter enligt BBR 5:535. De första fem minuterna är inte kritiska. Det sker en stor utspädning av brandgaser som tar sig upp på vinden pga. vindens volym samt av icke brandutsatta takfötter som släpper in kall luft.

 

 

Produktdatablad
Produktblad-Protega-Firestopp-E-1200-2.pdf
Säkerhetsdatablad
SDS-Protega-Firestop_SE-sv_v2_0-1.pdf
Godkännande/ETA
507448-Test-Report-summary-Issue-1.pdf
Miljödokument
Byggvarubedomningen-Protega-Firestop.pdf
Miljödokument
EPD.-S-P-05707.tatning.pdf
Godkännande/ETA
Utlatande-Protega-Firestop-E-1200.pdf
Systembeskrivningar
Protega-Sortimentsguide-digital-2023.pdf

Du hittar produkten hos återförsäljare