Novastripe

4192-50

Tätningsremsan expanderar då den utsätts för höga temperaturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt eventuella öppningar som kan uppstå efter det smältande plaströret i genomföringen. Novastripe tätar effektivt plaströr upp till 125 mm i omkrets.

Artnr. 4192-50, rulle 10 m

Novastripe är rekommenderad av Byggvarubedömningen och bedömd av Sunda Hus. Den är även BASTA registrerad och kan användas i Svanenmärkta byggnader.

Produktdatablad
PDB_sv-Novastripe.pdf
Säkerhetsdatablad
SDB_sv-Novastripe.pdf
Systembeskrivningar
Protega-Brandtätningshandbok.pdf
Godkännande/ETA
ETA-17-0766.pdf

Du hittar produkten hos återförsäljare