Firebag

Används vid genomföringar med ofta återkommande ändringsarbeten eller under byggnadstiden i ännu inte färdigställda genomföringar.
Firebag expanderar vid exponering för brand och tätar på ett effektivt sätt mot genomsläpp av flammor och heta brandgaser.

Firebag finns i tre storlekar, monteras enkelt och kan återanvändas.

Storlekar:
4193-10 Firebag XL, 300x200x60mm
4193-20 Firebag L, 300x200x30mm
4193-30 Firebag S, 200x100x30mm

Produktdatablad
PDB_sv-Firebag.pdf
Säkerhetsdatablad
SDS-Protega-Firebag_SE-sv_v2_0.pdf
Systembeskrivningar
Protega-Brandtätning-2021-02.pdf
Godkännande/ETA
Godkannande-1271.pdf
Byggvaru/miljödeklaration
BVD_sv-Firebag.pdf

Du hittar produkten hos återförsäljare