Prosjekt

Anstalten Skogome

Superfengselet på Hisingen bygges ut!

Skogome kriminalomsorgsanlegg på Hisingen skal bygges ut, og våre branntettingsprodukter vil bli brukt i prosjektet som omfatter cirka 50 000 kvadratmeter.

Det finnes flere grunner til å velge Protegas branntettingsprodukter. En av de fremste er at Protegas brannfugemasse har høyeste miljøvurdering hos Byggvarubedömningen og Sunda Hus, og de er dermed enkle å få godkjent i prosjekter. Å kunne få leveranser dagen etter fra vår produksjon i Trelleborg og at de er svenskproduserte er ytterligere to grunner; det er trygt og sikkert.

Byggestart i august 2023, prosjektet vil gjennomføres etappevis frem til 2027.

SE FLERE AV VÅRE PROSJEKTER

Protega