YTSKIKT

För att motverka brandspridning inom brandcell skall ytskikt hos material i byggnadsdelar eller fast inredning ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar på ett sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till snabb övertändning eller inomhus snabbt utvecklar kraftig rök.

Brandklass: B-s1,d0

Vi erbjuder tre system:
Novatherm 1FR, transparent,
Protega Wood-S, täckande eller vittonad.