Protegas Brandtätning

Protegas brandtätningssystem för en säker byggnad. Genom att brandtäta genomföringar med våra brandtätningsprodukter hindrar man branden att sprida sig. Man delar in byggnader i brandceller för att det ska finnas tillräcklig med tid att utrymma och för att begränsa konsekvenserna av en brand. En brandcell är en avskild del av en byggnad inom vilken brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas. Detta utan att den sprider sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader.

Den yttre gränsen för en brandcell är ofta en avskiljande byggnadsdel som tex väggar eller bjälklag. Med våra brandtätningsprodukter ser ni till att genomföringar av kabel, rör och ventilation uppfyller samma brandtekniska klass som byggnadsdelen de går igenom. Genom att brandtäta med våra produkter hindrar man brand och brandgaser att sprida sig från en brandcell till en annan.

Önskar ni mer information, ladda ner vår Brandtätningshandbok.

Är du intresserad av en utbildning i brandtätning? Se en teaser på vår digitala utbildning, Brandtätning.
Anmäl ditt intresse här Protega Academy.