Brandtätning

Vid utformningen av en byggnads brandskydd spelar den s.k brandcellsindelningen en stor roll. Den yttre gränsen för en brandcell utgörs ofta av en avskiljande byggnadsdel – tex väggar, bjälklag med genomföringar och fogar – som hindrar brand- och brandgaser att sprida sig från en brandcell till en annan.
Kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar samt i avskiljande väggar och bjälklag måste uppfylla samma brandtekniska krav som själva byggnadsdelen.

För mer information, ladda ner vår Brandtätningshandbok.

Är du intresserad av att gå en utbildning i brandtätning?
Se vår Protega Academy lösning.