Bärande trä

Trä är vid brand utsatt för en förkolningsprocess som reducerar konstruktionens bärförmåga. För att fördröja processen kan konstruktionen brandskyddsmålas med våra system och uppnå kraven på brandteknisk klass R30 och R60.

Vi marknadsför ett transparent system, Novatherm 1FR, och täckande system Novatherm 2FR eller Novatherm 4FR.
Önskas en specifik kulör går det utmärkt att nyansera godkänd täckfärg till våra täckande brandskyddsfärger.