Bärande stålkonstruktioner

Vid brand utsätts en stålkonstruktion för termisk påverkan med resultat att temperaturen i stålet höjs. Detta medför en minskning av stålets bärförmåga som därför oftast måste isoleras. Stål i bärande konstruktioner har ökat väsentligt i vårt byggande, viket bidragit till en ökning av antalet brandisoleringssystem.

Att isolera med vår svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktion innebär att fastställd brandmotstånd uppnås utan att avkall görs på konstruktionens estestik och slankhet.
Du får alltid en snygg och slät yta med hög finish.