MEJRAMEN

Protega Steel 1001

Nybyggnad av kontorshus som består av en byggnad i Mölndal på 2 våningar. BC Brandtätning har utfört brandskyddsmålningen med Protega Steel 1001 på den bärande stålkonstruktionen.
Bilderna visar ett riktigt snyggt resultat med en slät och fin finish. Byggnationen startade oktober 2020 med en beräknad byggtid på 16 månader till en uppskattad kostnad av 70 mkr över en bruttoyta på 4000 kvadratmeter.

Byggherre: Klövern Rosmarinen HB och som
Arkitekter: Kjellgren Kaminsky Architecture.
Totalentreprenad: WH Fastighets- & Byggservice