Kilden Kindergarten

Protega Wood-S, vit eller vittonad

Till detta projekt i Norge med högsta miljökrav valdes Protega Wood-s, whitewash för att uppnå brandklassen B-s1,d0 på träväggarna.