Protega Topcoat W

2110-10(vit matt) / 2110-20(vit halvmatt) / 2110-12(clear matt) / 2110-22(clear halvmatt)

Vattenbaserad topcoat för brandskyddsfärgerna Protega Wood-S, Protega Upgrade, Protega Steel 1001, Protega Steel 1002, Novatherm 2FR och Novatherm 4FR.

Vid brandklasser som B-s1,d0 är det av största vikt att eventuell topcoat som ska målas över brandskyddsfärgen är provad och godkänd tillsammans med brandskyddsfärgen. Det innebär att topcoaten ska ha varit med i det brandtest som godkännandet baseras på för brandkravet B-s1,d0. Det är även viktigt att mängden topcoat inte överskrids. För brandklassen B-s1,d0 är max färgmängd av Topcoat W 100gram /m2. Läs mer om applicering i produktdatabladet.

Protega Topcoat W finns i matt och halvmatt och i två baser, vit och clear för att nå alla kulörer. Kontakta vår tekniska support eller våra återförsäljare för val av rätt bas vid nyansering.

Rekommenderad av Byggvarubedömningen. Bedömd av Sundahus, Red List Free och registrerad i Basta.

Färgåtgång på Protega Topcoat W:
100 gram/m2 (5 liters hink räcker till ca 40 m2)

 

Produktdatablad
PDB_sv-Topcoat-W-5.pdf
Säkerhetsdatablad
SDS-Protega-Topcoat-W_SE-sv_v5_0.pdf
Godkännande/ETA
SC0507-14.pdf
Godkännande/ETA
TG_barande-tra-0087-99.2.pdf
Godkännande/ETA
ETA-20-1123-Protega-Steel-1001-1.pdf
Godkännande/ETA
Steel-1002.-TG-1705.pdf
Byggvaru/miljödeklaration
BVD_sv-Topcoat-W.pdf
Miljödokument
EPD.S-P-05708.brandskyddsfarg.pdf

Du hittar produkten hos återförsäljare