Protega Wood-C

Protega Wood-C

Protega Wood-C
RSK-nr:
E-nummer:
EAN:
Protega Wood-C används inomhus på träbaserade ljusa underlag som exempelvis björk, furu, gran med minst 8 mm tjocklek, för B-s1,d0 och densitet ≥338 kg/ m³. För dessa ytor är det alltid 250 g/ m² av brandskyddsfärgen Protega Wood-C som ska appliceras.

Dokument & Datablad

Nyhet, vattenburen transparent brandskyddsfärg för trä!

Protega Wood-C är en transparent, halogenfri, vattenburen brandskyddsfärg. Den kan användas för att uppfylla brandklass B-s1,d0 på ytor av ljusa trämaterial inomhus.Protega Wood-C omvandlas till skumskikt då den utsätts för höga temperaturer. Skiktet dämpar effektivt värmeflödet till underlaget. I fuktiga miljöer (RF>75%) eller då en avtorkningsbar yta önskas, skyddas Protega Wood C med Protega Topcoat C som är godkänd för att uppnå brandklass B-s1, d0 tillsammans med brandskyddsfärgen. Applicera max 100 gram / m² av Protegas Topcoat C. Läs mer om nyansering och applicering på databladet för Protega Topcoat C.

Protega Wood-C används inomhus på träbaserade ljusa underlag som exempelvis björk, furu, gran med minst 8 mm tjocklek, för B-s1,d0 och densitet ≥338 kg/ m³. För dessa ytor är det alltid 250 g/ m² av brandskyddsfärgen Protega Wood-C som ska appliceras.

Vid applicering av Protega Wood-C vittonad är det jämförbart med att applicera en vitonad lasyr, dvs vid bättring blir ytan vitare. Underlaget skall vara obehandlat, fritt från damm och fett. Arbeten bör undvikas vid lägre omgivningstemperatur än +10°C. Fukthalten i underlaget får inte överstiga 15%. Applicera med roller, pensel, luft eller luftlös (airless) spruta. Omröres väl före användning. Verktyg rengörs i vatten.
Rekommenderat munstycke är 0,011-0,017 (tum) och ett tryck på 120-160 bar.

Det har påbörjats en ny- och tillbyggnad i kvarteret Sandbacken på Södermalm. Projektet går under namnet Sofiahusen. Det byggs till fler våningar på byggnaden för att göra plats för fler kontor. I flera av kontorslokalerna har vår brandskyddsfärg Protega Wood-C med Protega Topcoat C använts för att uppfylla brandklass B-s1,d0.

Totalt blir Sofiahusen 14 500 kvm, varav 1300 kvm finns i gatuplan och är perfekta för butiker och restauranger.

Produkter:
[xyz-ips snippet="Products-Added"]
Produkter:

Tillhörande produkter:

Protega