Protega Wood-C

1135-00

Nyhet, vattenburen transparent brandskyddsfärg för trä!
Protega Wood-C är en transparent, halogenfri, vattenburen brandskyddsfärg. Den kan användas för att uppfylla brandklass B-s1,d0 på ytor av ljusa trämaterial inomhus.Protega Wood-C omvandlas till skumskikt då den utsätts för höga temperaturer. Skiktet dämpar effektivt värmeflödet till underlaget. I fuktiga miljöer (RF>75%) eller då en avtorkningsbar yta önskas, skyddas Protega Wood C med Protega Topcoat C som är godkänd för att uppnå brandklass B-s1, d0 tillsammans med brandskyddsfärgen. Applicera max 100 gram / m² av Protegas Topcoat C. Läs mer om nyansering och applicering på databladet för Protega Topcoat C.

Protega Wood-C används inomhus på träbaserade ljusa underlag som exempelvis björk, furu, gran med minst 8 mm tjocklek, för B-s1,d0 och densitet ≥338 kg/ m³. För dessa ytor är det alltid 250 g/ m² av brandskyddsfärgen Protega Wood-C som ska appliceras.

Vid applicering av Protega Wood-C vittonad är det jämförbart med att applicera en vitonad lasyr, dvs vid bättring blir ytan vitare. Underlaget skall vara obehandlat, fritt från damm och fett. Arbeten bör undvikas vid lägre omgivningstemperatur än +10°C. Fukthalten i underlaget får inte överstiga 15%. Applicera med roller, pensel, luft eller luftlös (airless) spruta. Omröres väl före användning. Verktyg rengörs i vatten.
Rekommenderat munstycke är 0,011-0,017 (tum) och ett tryck på 120-160 bar.

Produktdatablad
PDB_sv.Protega-Wood-C.pdf
Säkerhetsdatablad
SDS-Protega-Wood-C_SE-sv_v1_0.pdf
Godkännande/ETA
C900740-Protega-Wood-C.Topcoat-C.pdf
Egenkontroller
Egenkontroll-Ytskikt-2023.pdf

Pågående projekt Sofiahusen

I detta projekt har man valt att brandskyddsmåla synligt trä med brandskyddsfärgen Protega Wood-C och skydda systemet med Protega Topcoat C. Systemet är godkänt för olika toningar. Produkterna är typgodkända hos RISE.

Länk till referensprojekt, Sofiahusen

Du hittar produkten hos återförsäljare