Firebag

Firebag L

Firebag
RSK-nr:
E-nummer:
EAN:
Används vid genomföringar med ofta återkommande ändringsarbeten eller under byggnadstiden i ännu inte färdigställda genomföringar. Firebag expanderar vid exponering för brand och tätar på ett effektivt sätt mot genomsläpp av flammor och heta brandgaser

Dokument & Datablad

Används vid genomföringar med ofta återkommande ändringsarbeten eller under byggnadstiden i ännu inte färdigställda genomföringar.

Firebag expanderar vid exponering för brand och tätar på ett effektivt sätt mot genomsläpp av flammor och heta brandgaser.

Firebag finns i tre storlekar, monteras enkelt och kan återanvändas.

Storlekar:

4193-10 Firebag XL, 300x200x60mm
4193-20 Firebag L, 300x200x30mm
4193-30 Firebag S, 200x100x30mm

Tillhörande produkter:

Protega