Ytskikt, B-s1,d0

För att motverka brandspridning inom brandcell skall ytskikt hos material i byggnadsdelar eller fast inredning ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar på ett sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till snabb övertändning eller inomhus snabbt utvecklar kraftig rök.

Brandklass: B-s1,d0
Vi erbjuder tre system Novatherm 1FR, transparent, Protega Wood-S, täckande eller vittonad.