Kabel & Rör

Vid utformningen av en byggnads brandskydd spelar den s.k brandcellsindelningen en stor roll. Den yttre gränsen för en brandcell utgörs ofta av en avskiljande byggnadsdel – tex väggar, bjälklag med genomföringar och fogar – som hindrar brand- och brandgaser att sprida sig från en brandcell till en annan.
Kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar samt i avskiljande väggar och bjälklag måste uppfylla samma brandtekniska krav som själva byggnadsdelen. Vår brandskyddsfärg Ecomastic 5FR används för att måla ut på metallrör och kabel för att förlänga brandskyddet vid genomföringar i systemet Ecomastic.