Bärande stål

Vid brand utsätts en stålkonstruktion för termisk påverkan med resultat att temperaturen i stålet höjs. Detta medför en minskning av stålets bärförmåga som därför oftast måste isoleras. Stål i bärande konstruktioner har ökat väsentligt i vårt byggande, viket bidragit till en ökning av antalet brandisoleringssystem.
Att isolera med vår svällande brandskyddsfärg Protega Steel 1001 innebär att fastställd brandmotstånd uppnås utan att avkall görs på konstruktionens estestik och slankhet. Du får en snygg och slät yta med hög finish.

item image

Protega Steel 1001

Upp till 90 minuter

item image

Protega Steel 1002

Upp till 120 minuter