Bärande stål

Vi får ibland höra att stål brinner inte, så varför behövs en brandskyddsfärg?

Protega utvecklar och tillverkar brandskyddsfärg i Trelleborg. Vi är dessutom experter på brandskydd!
För det första stål har en fantastiks bärkraft vid normaltillstånd. Men varför behöver då stål brandskyddsfärg? Vid en brand höjs temperaturen i stålet. Som en konsekvens av detta kommer stålet nå sin kritiska temperatur. När det når sin kritiska ståltemperatur kommer stålet förlora sin bärförmåga och stålkonstruktionen kollapsar.
Målar du stålet med vår brandskyddsfärg så isolerar den stålet genom att vid brand så sväller den upp till ett isolerande tjockt skumskikt. Med andra ord vår brandskyddsfärg kommer fördröja tiden tills stålet når sin kritiska ståltemperatur och ger därmed tid att rädda liv. Protega Steel 1001 är optimerad för upp till 60 minuter och Protega Steel 1002 klarar upp till 120 minuter. Det innebär att föreskrivet brandmotstånd uppnås utan att du behöver klä in stålet och göra avkall på konstruktionens estetik och slankhet.

Genom att isolera stålet med vår svällande brandskyddsfärg så innebär det att du uppnår fastställt brandmotstånd. Således kommer du inte behöva göra avkall på konstruktionens estetik och slankhet.
Du får en snygg och slät yta med hög finish genom att använda Protegas brandskyddsfärger.

För referenser till projekt där man valt att brandskyddsmåla med Protega Steel 1001, klicka här.

item image

Protega Steel 1001

Upp till 90 minuter

item image

Protega Steel 1002

Upp till 120 minuter