Nu har vi EPD klart för våra produkter!

Nu har vi EPD på våra produkter!

 

Som tillverkare med högt miljöfokus har det varit en självklarhet att ta fram EPD, Enviromental Product Declaration. Arbetet har varit tidskrävande då vi valt att se på hela påverkan, hantera hela livscykeln (cradle to grave), vissa EPD hanterar endast påverkan från tillverkning (cradle to gate) 

 

Från och med juli 2022 ska en EPD följa EN 15804+A2, många EPD kommer att behöva revideras. Våra följer denna standard.

Våra EPD hittar ni under dokumentation/miljödokument på vår hemsida.

 

I Sverige har vi höga mål när det gäller att bygga klimatneutrala byggnader.

Eftersom klimatpåverkan från byggbranschen visat sig vara stor har det varit viktigt att beakta utsläppen från denna sektor.

EPD på byggprodukter har blivit en viktig källa för att kunna göra en LCA för hela byggnaden

Sedan den 1 januari är detta även ett krav för produkter som ingår i den bärande konstruktionen. Det innebär att brandskyddsfärg för bärande konstruktioner ska ha en EPD.

 

På Protega har vi en drivkraft att bevara stora värden, vilket gör vårt miljöarbete till en självklarhet för oss. Mycket forskning och arbete ligger bakom våra produkter och vi strävar efter att hålla branschens högsta miljöbedömningar.

 

För att fortsätta detta arbete var det naturligt för oss att utveckla EPD för våra produkter.

Vi tror att hållbarhet, långsiktighet och kvalitet alltid överträffar kortsiktiga vinster. Och än så länge verkar våra kunder hålla med oss. För det är tillsammans med dem vi bygger en säker och hållbar värld.

 

Länkar till våra EPD på publicerad offentlig sida, environdec-siten.

Posted Under: Okategoriserad