Prosjekt

Östermalms provisoriska saluhall

I dette prosjektet har bærende takbjelker blitt malt med vår transparente brannbeskyttende maling Novatherm 1FR for å oppnå brannklasse R30. Ikke-bærende treoverflater har blitt malt for å oppfylle brannklasse B-s1,d0.

Novatherm 1FR har blitt forseglet med Protega Top 1FR. Det er viktig at en toppfarge som skal forsegle et overflatekrav som B-s1,d0 er med i branntesten for å sikre at brannkravet B-s1,d0 oppfylles også med toppfarge.

SE FLERE AV VÅRE PROSJEKTER

Protega