Protega Firestop

Protega Firestop E 1200

Protega Firestop
RSK-nr:
E-nr:
EAN:
Protega Firestop E 1200 er en svenskprodusert takfotstetting tilpasset svenske takstolsmål. Den er vurdert av Byggvarubedömningen med høyeste vurdering og er også godkjent av Sundahus. Dette gjør den til en perfekt løsning for Svanemerkede bygninger og den er BASTA-registrert.

Dokumenter og datablad

Protega Firestop E 1200 er en svenskprodusert takfotstetting tilpasset svenske takstolsmål. Den er vurdert av Byggvarubedömningen med høyeste vurdering og er også godkjent av Sundahus. Dette gjør den til en perfekt løsning for Svanemerkede bygninger og den er BASTA-registrert.

Ved brann ekspanderer svellbåndet og tetter effektivt mot brannspredning i takventilasjonen. Dette gir en åpen løsning, det vil si at i normaltilstand påvirker den ikke ventilasjonen slik andre produkter uten svellbånd kan gjøre.

I dag finnes det ingen standard for typegodkjenning av vårt produkt. Det er heller ikke mulig å teste for en europeisk godkjenning, ETA, ennå. Dette vil sannsynligvis bli mulig i nær fremtid, men ikke i dag.

Protega Firestop E 1200 er testet i henhold til Technical Guidance Document (TGD 19) publisert av ASFP i Storbritannia. Denne metoden viser et reaktivt materials evne til å stoppe brannspredning i situasjoner hvor luftbevegelser er nødvendige i utgangspunktet, men hvor man ønsker at konstruksjonen skal bli tett i tilfelle brann. Metoden refererer til EN 1363-1, 1363-2 og 1364-1. Unntak fra vanlige testkriterier er at man tillater at E- og I-kriteriene ikke oppfylles i de første fem minuttene av testen.

Protega Firestop E 1200 viser alternativer for å oppfylle kravene om beskyttelse mot brannspredning mellom brannceller i 60 henholdsvis 90 minutter i henhold til BBR 5:535. De første fem minuttene er ikke kritiske. Det skjer en stor utblanding av branngasser som tar seg opp på loftet på grunn av loftets volum samt ikke-brannutsatte takfot som slipper inn kald luft.

Tilknyttede produkter:

Du kan også være interessert i:

Protega