Novatherm 1FR

Novatherm 1FR

Novatherm 1FR
RSK-nr:
E-nr:
EAN:
Novatherm 1FR er en transparent vannbasert brannbeskyttende maling for bærende trekonstruksjoner og for overflater. Brukes også innendørs på trebaserte underlag med minst 8 mm tykkelse, for B-s1,d0, samt underlag i Euroklasser A1 eller A2-s1,d0 med minst 6 mm tykkelse og densitet >338 kg/m³.

Dokumenter og datablad

Novatherm 1FR er en transparent vannbasert brannbeskyttende maling for bærende trekonstruksjoner og for overflater.

Tre er ved brann utsatt for en forkullingsprosess som reduserer konstruksjonens bæreevne. For å forsinke denne prosessen kan konstruksjonen brannbeskyttes med Novatherm 1FR. Med Novatherm 1FR kan vi oppnå brannklasse R30-R60. Fargemengden avhenger av konstruksjonens dimensjoner og hvor stor lastutnyttelsesgrad som søylen eller bjelken har. I våre dimensjoneringstabeller for bærende trekonstruksjoner kan man finne riktig fargemengde.

Brukes også innendørs på trebaserte underlag med minst 8 mm tykkelse, for B-s1,d0, samt underlag i Euroklasser A1 eller A2-s1,d0 med minst 6 mm tykkelse og densitet >338 kg/m³.

Novatherm 1FR skal alltid brukes sammen med Top 1FR Eco. I våre dimensjoneringstabeller for bærende trekonstruksjoner kan man finne riktig fargemengde. Vurdert av Sundahus.

I dette prosjektet har bærende takbjelker blitt malt med vår transparente brannbeskyttende maling Novatherm 1FR for å oppnå brannklasse R30. Ikke-bærende treoverflater har blitt malt for å oppfylle brannklasse B-s1,d0.

Novatherm 1FR har blitt forseglet med Protega Top 1FR. Det er viktig at en toppfarge som skal forsegle et overflatekrav som B-s1,d0 er med i branntesten for å sikre at brannkravet B-s1,d0 oppfylles også med toppfarge.

Produkter:
[xyz-ips snippet="Products-Added"]

Tilknyttede produkter:

Protega