Firebag

Firebag L

Firebag
RSK-nr:
E-nr:
EAN:
Används vid genomföringar med ofta återkommande ändringsarbeten eller under byggnadstiden i ännu inte färdigställda genomföringar. Firebag expanderar vid exponering för brand och tätar på ett effektivt sätt mot genomsläpp av flammor och heta brandgaser

Dokumenter og datablad

Brukes ved gjennomføringer med ofte tilbakevendende endringsarbeider eller under byggetiden i ennå ikke ferdigstilte gjennomføringer.

Firebag ekspanderer ved eksponering for brann og tetter på en effektiv måte mot gjennomslipp av flammer og varme branngasser.

Firebag finnes i tre størrelser, monteres enkelt og kan gjenbrukes.

Størrelser:

  • 4193-10 Firebag XL, 300x200x60 mm
  • 4193-20 Firebag L, 300x200x30 mm
  • 4193-30 Firebag S, 200x100x30 mm

Tilknyttede produkter:

Protega