Nå har vi EPD klart for våre produkter!

Nå har vi EPD på våre produkter!

Som produsent med stort miljøfokus har det vært en selvfølge å utarbeide EPD, Environmental Product Declaration. Arbeidet har vært tidkrevende da vi har valgt å se på hele påvirkningen og håndtere hele livssyklusen (cradle to grave), mens noen EPD kun håndterer påvirkningen fra produksjon (cradle to gate).

Fra og med juli 2022 skal en EPD følge EN 15804+A2, noe som betyr at mange EPD må revideres. Våre EPD følger denne standarden.

Våre EPD finner du under dokumentasjon/miljødokument på vår hjemmeside.

I Sverige har vi høye mål når det gjelder å bygge klimanøytrale bygninger. Siden klimapåvirkningen fra byggebransjen har vist seg å være stor, har det vært viktig å ta hensyn til utslippene fra denne sektoren.

EPD på byggeprodukter har blitt en viktig kilde for å kunne gjøre en LCA (Life Cycle Assessment) for hele bygningen. Siden 1. januar er dette også et krav for produkter som inngår i den bærende konstruksjonen. Det innebærer at brannbeskyttende maling for bærende konstruksjoner skal ha en EPD.

Hos Protega har vi et driv for å bevare store verdier, noe som gjør vårt miljøarbeid til en selvfølge for oss. Mye forskning og arbeid ligger bak våre produkter, og vi streber etter å opprettholde bransjens høyeste miljøvurderinger.

For å fortsette dette arbeidet var det naturlig for oss å utvikle EPD for våre produkter. Vi tror at bærekraft, langsiktighet og kvalitet alltid overgår kortsiktige gevinster. Og så langt ser det ut til at våre kunder er enige med oss. For det er sammen med dem vi bygger en trygg og bærekraftig verden.

Lenker til våre EPD på publisert offentlig side, environdec-siten:

[EPD 5707] https://www.environdec.com/library/epd5707
[EPD 5708] https://www.environdec.com/library/epd5708

Relaterte nyheter og artikler

Det kan også være lurt å lese om:

Protega