Firebag

Firebag XL

Firebag
RSK-nr:
E-number:
EAN:
Används vid genomföringar med ofta återkommande ändringsarbeten eller under byggnadstiden i ännu inte färdigställda genomföringar. Firebag expanderar vid exponering för brand och tätar på ett effektivt sätt mot genomsläpp av flammor och heta brandgaser

Documents

Used in openings that often require modification work or during the construction phase in openings that are not yet completed. The Firebag expands upon exposure to fire, effectively sealing against the passage of flames and hot combustion gases.

The Firebag is available in three sizes, is easy to install, and can be reused.

Sizes:

– 4193-10 Firebag XL, 300x200x60mm
– 4193-20 Firebag L, 300x200x30mm
– 4193-30 Firebag S, 200x100x30mm

Associated products:

Protega