Projekt

Malmø idrætsgrundskole

Malmö idrætsskole bygges til syv parallelle klasser i 7.-9. klasse med en kapacitet på 550 elever. Skolen henvender sig til elever med sportsfokus inden for og uden for Malmö by. Store dele af den bærende stålkonstruktion brandbeskyttelsesmales med Protega Steel 1001 for at opnå brandklassen R60.

Produkter:

KIG PÅ NOGLE ANDRE PROJEKTER

Protega