Protega Firestop

Protega Firestop E 1200

Protega Firestop
RSK-nr:
E-number:
EAN:
Protega Firestop E 1200 er svenskproduceret tagfodstætning tilpasset efter svenske tagfodsmål. Den er vurderet af Byggvarubedömningen med den højeste bedømmelse og er også godkendt af Sundahus. Perfekt løsning til Svanemærkede bygninger og er BASTA registreret.

Dokumenter

Protega Firestop E 1200 er svenskproduceret tagfodstætning tilpasset efter svenske tagfodsmål. Den er vurderet af Byggvarubedömningen med den højeste bedømmelse og er også godkendt af Sundahus. Perfekt løsning til Svanemærkede bygninger og er BASTA registreret.

Ved brand ekspanderer båndet og tætner effektivt mod brandspredning i tagventilationen. Dette giver en åben løsning, dvs. i normaltilstand påvirker den ikke ventilationen som andre produkter, der ikke er ekspanderende bånd, kan gøre.

I dag findes der ingen standard at typegodkende vores produkt imod. Det kan heller ikke prøves for en europæisk godkendelse, ETA. Inden for den nærmeste fremtid vil det sandsynligvis være muligt, men ikke i foreløbigt.

Protega Firestop E 1200 er testet i henhold til Technical Guidance Document (TGD 19) udgivet af ASFP i Storbritannien. Denne metode påviser et reaktivt materiales evne til at stoppe brandspredning i situationer, hvor luftbevægelser er nødvendige i udgangspunktet, men hvor man ønsker, at konstruktionen bliver tæt i tilfælde af brand. Metoden refererer til EN1363-1, 1363–2 og 1364-1. En undtagelse fra almindelige testkriterier er, at man tillader, at E- og I-kriterierne ikke opfyldes under testens første fem minutter.

Protega Firestop E 1200 viser alternativer til at opfylde kravene om beskyttelse mod brandspredning mellem brandceller i 60 henholdsvis 90 minutter i henhold til BBR 5:535. De første fem minutter er ikke kritiske. Der sker en stor fortynding af brandgasser, som stiger op på loftet på grund af loftets volumen samt af ikke-brandudsatte tagfødder, som lukker kold luft ind.

Tilknyttede produkter:

Du kan også være interesseret i:

Protega