Nu har vi EPD på vores produkter!

Nu har vi EPD på vores produkter!

Som producent med højt miljøfokus har det været en selvfølge at fremstille EPD, Environmental Product Declaration. Arbejdet har været tidskrævende, da vi har valgt at se på hele påvirkningen og håndtere hele livscyklussen (cradle to grave). Nogle EPD’er håndterer kun påvirkningen fra fremstillingen (cradle to gate).

Fra og med juli 2022 skal en EPD følge EN 15804+A2 og mange EPD’er skal revideres. Vores følger denne standard.

Vores EPD kan I finde under dokumentation/miljødokumenter på vores hjemmeside.

I Sverige har vi høje mål, når det handler om at bygge klimaneutrale bygninger.

Da klimapåvirkningen fra byggebranchen har vist sig at være stor, har det været vigtigt at tage højde for udledningerne fra denne sektor.

EPD på byggeprodukter er blevet en vigtig kilde til at kunne foretage en LCA for hele bygningen

Siden den 1. januar er dette også et krav for produkter, der indgår i den bærende konstruktion. Det betyder, at brandsikringsmaling for de bærende konstruktioner skal have en EPD.

Hos Protega har vi en drivkraft til at bevare store værdier, hvilket gør vores miljøarbejde til en selvfølge for os. Meget forskning og arbejde ligger bag vores produkter, og vi stræber efter at have branchens højeste miljøvurderinger.

For at fortsætte dette arbejde var det naturligt for os at udvikle EPD for vores produkter.

Vi tror på, at bæredygtighed, langsigtede mål og kvalitet altid overgår kortsigtede gevinster. Og indtil videre ser det ud til, at vores kunder er enige med os. For det er sammen med dem, vi bygger en sikker og bæredygtig verden.

 

DU VIL MÅSKE OGSÅ GERNE LÆSE OM:

YOU MIGHT ALSO LIKE TO READ ABOUT:

Protega